Rukun & janji sempurna Nikah


Rukun nikah
Pengantin lelaki (Suami)
Pengantin wanita (Isteri)
Wali
Dua insan saksi lelaki
Ijab tambah kabul kesepakatan( nikah)
* kependekatan S.I.S.W.A.


Syarat dapat suami
Islam
Lelaki yg tertentu
Bukan lelaki mahram dgn dapat isteri
Mengetahui pengganti yg sebenar terhadap tuntutan nikah tersebut
Bukan dekat ihram haji atau umrah
Dengan kerelaan sendiri & bukan paksaan
Tidak memiliki empat manusia isteri yg betul dekat wahid masa
Mengetahui bahawa wanita yg hendak dikahwini merupakan legal dijadikan isteri
Syarat akan isteri
Islam
Perempuan yg tertentu
Bukan wanita mahram bersama akan suami
Bukan satu orang khunsa
Bukan pada ihram haji atau umrah
Tidak dekat idah
Bukan isteri orang
Syarat wali
Islam, bukan kafir tambah murtad
Lelaki tambah bukannya perempuan
Baligh
Dengan kerelaan sendiri semula bukan paksaan
Bukan pada ihram haji atau umrah
Tidak fasik
Tidak rendah inisiatif fikiran,gila, terlampaui sepuh lagi sebagainya
Merdeka
Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya
* Sebaiknya akan isteri perlulah tentukan permufakatan hendaklah jadi pengantara. Sekiranya permufakatan duta bercanggah seperti di atas sehingga tak sahlah suatu pernikahan itu. yang merupakan seseorang mukmin yg sejati, kita patut menitik beratkan hal-hal yg harus seperti ini. kalau tak di ambil kira, kita bakal hidup di lembah lacur selamanya.

Syarat-syarat saksi
Sekurang-kurangya dua orang
Islam
Berakal
Baligh
Lelaki
Memahami beban sebutan ijab serta qabul
Dapat mendengar, menonton masih bercakap
Adil tak( laksanakan dosa-dosa gede terus tak berterusan melaksanakan dosa-dosa kecil)
Merdeka
Syarat ijab
Pernikahan nikah ini kudu tepat
Tidak boleh memanfaatkan perkataan sindiran
Diucapkan oleh representatif atau wakilnya
Tidak diikatkan dgn tempoh disaat seperti mutaah(nikah perjanjian e.g.perkahwinan(ikatan suami isteri) yg asli dekat tempoh tertentu seperti yg dijanjikan dekat traktat nikah muataah)
Tidak dengan cara taklik(tiada nada prasyarat selama ijab dilafazkan)
* sample bacaan Ijab:Wali/wakil utusan berbicara bagi akan suami:"Aku nikahkan/kahwinkan engkau bersama Diana Binti Daniel bersama mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya banyaknya RM 3000 tunai".
Syarat qabul
Ucapan mestilah pas bersama kata kata ijab
Tiada perkataan sindiran
Dilafazkan oleh dapat suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
Tidak diikatkan dgn tempoh kala seperti mutaah(seperti nikah kontrak)
Tidak dengan cara taklik(tiada nada prasyarat selama qabul dilafazkan)
Menyebut nama akan isteri
Tidak diselangi dgn perkataan lain
* sample bunyi qabul(akan dilafazkan oleh dapat suami):"Aku terima nikah/perkahwinanku dgn Diana Binti Daniel dgn mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sejumlah RM 3000 cash ATAU saya terima Diana Binti Daniel sbg isteriku".