Aturan Nikah Siri tidak dengan representatif insan TuaPernikahan siri ialah perkawinan di bawah tangan yg wajar dimanfaatkan oleh warga guna beberapa orang yg lakukan perkawinan tidak dengan mekanisme yg diatur di pada UU Perkawinan. Namun sememangnya dengan cara keimanan maupun rutinitas, nikah siri termasuk yakni sah.

Perbedaan antara nikah siri semula nikah sahih yg diatur negeri yaitu, dekat nikah siri, penghulu kembali karyawan KUA Kementerian keimanan tak mengetahui berlangsungnya pernikahan termasuk. tidak hanya elemen termasuk, sebaik-baiknya nikah siri tak tidak sama dgn pernikahan lain yg bukan siri, adalah perkawinan yg ijab kabulnya dilakukan oleh pengganti juga dihadiri oleh minimal dua insan saksi. Oleh sebab itu, nikah siri yg motif begini hukumnya betul dengan cara anutan walau belum legal dengan cara negara.

Mengenai sahnya perkawinan, sama seperti ketetapan Pasal 2 UU nomer 1 thn 1974 berkaitan Perkawinan menyebutkan perkawinan merupakan sempurna kalau dilakukan menurut peraturan masing-masing akidah lagi kepercayaannya. Menurut undang-undang Islam, pada pengerjaan perkawinan mesti ada;
a. Calon suami
b. Calon istri
c. representatif nikah
d. Dua manusia saksi, dan
e. Ijab pula kabul

Mengenai kata sepakat pengganti nikah, yg lebih bagus tepat urutan kedudukan dekat Islam ialah ayah, maka ayah lah yg paling mempunyai wewenang jadi pengganti pada pernikahan.

Namun gimana hukumnya apabila tidak dengan agen insan lanjut umur? seandainya ayah tak dapat atau tak ingin jadi pengantara nikah sehingga dimungkinkan kepada memengaruhi kerabat yg memenuhi perikatan bagi jadi deputi nikah. elemen ini sanggup dipandang buat Pasal 20 Kompilasi undang-undang Islam, contohnya aki alamat( pihak ayah); saudara laki laki kandung atau saudara pria seayah, berulang seterusnya.

Dengan begitu, asal spesifikasinya di atas, sanggup disimpulkan bahwa nikah siri lantaran mesti cocok bersama ketetapan religi sehingga mesti ada deputi wong lanjut umur, namun bila tak ada, dimungkinan suruhan bermula kerabat yang lain.